هنرستان دانش رایانه در سال تحصیلی 98-97 در رشته های زیر ثبت نام بعمل می آورد :

  •  کامپیوتر (شبکه و نرم افزار رایانه ای)
  •  حسابداری و مالیات