مزایا تحصیل در .....


  • پرورش استعدادها به جهت تنوع رشته‌ها
  • یادگیری فعال (كلاس، كارگاه و تجربه عملی)
  • تضمین اشتغال (انتخاب آگاهانه شغل و بازار كار)
  • آموزش علمی، عملی و كاربردی
  • كسب مهارت در كارآفرینی، خوداشتغالی و درآمدزایی
  • تقویت اعتماد به نفس در سایه مهارت آموزی و احساس لیاقت و شایستگی
  • آینده تحصیلی مطمئن (امكان ادامه تحصیل در  دوره كاردانی، كارشناسی و دكتری)


مزيت هاي دانش آموزان در هنرستانها نسبت به دبيرستانها :

1)    با توجه به برنامه های توسعه، بیشترین توجه مسئولين نظام سرمايه گذاري روي هنرستانها است.
2)    طبق آمار رسمي90 % فارغ التحصيلان ديپلم هنرستاني مشغول به كارهستند ولي70 % فارغ التحصيلان دانشگاهي نظري بيكار مي باشند.
3)    دانش آموزان هنرستاني نقش بسيار مهمي در كاهش بيكاري و افزايش اشتغال زايي دارند.
4)    وجود بازار كار مناسب براي دانش آموزان هنرستاني  حتي قبل از فارغ التحصيل شدن .
5)    كارفرمايان يكي از شرايط استخدامي را تجربه كاري وكارهاي عملي درنظرميگيرندكه دانش آموزان هنرستاني از اين امتحان سربلند بيرون مي آيند.
6)    دانش آموزان هنرستاني در آينده يك توليدكننده هستند تا مصرف كننده .
7)    در هنرستانها خلاقيت ها و استعدادهاي دانش آموزان شكوفا مي شود.
8)    بعلت عملي بودن دروس وعلاقه دانش آموزان به كارعملي، ميانگين معدل در زمان فارغ التحصيلي بالاتر از ميانگين معدل ورودي است.
9)    ازمشخصات بارز در دانش آموزان هنرستاني قانع بودن و نداشتن غرور كاذب و راحتتر برخورد كردن بامشكلات روزمره است.
10)    دانش آموزان هنرستاني چون همزمان با انجام كاربه سرعت بازخوردكار خود را مي بينند انگيزه براي كار وموفقيت قويتر ميشود.
11)    اميد بيشتر به استقلال شغلي و مالي در سنين پائين در دانش آموزان هنرستاني .
12)    تنوع رشته هاي مختلف هنرستانها نسبت به رشته هاي دبيرستان (454 رشته مهارتي و فني)
13)    يادگيري همزمان آموزشهاي تئوري و عملي
14)    امكان ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر با شرايط آسانتر
15)    شانس قبولي بيشتردانشگاه  بخاطرهم سطح بودن اكثر دانش آموزان و رقابت كمتر دانش آموزان هنرستاني نسبت به دبيرستانها
16)    فرصت ادامه تحصيل براي دانش آموزاني كه در بعضي از دروس پايه اي (رياضي و...) ضعيف مي باشند.
17)    آشنايي دانش آموزان هنرستاني كه چطور مي توان علم و آموزش هاي تئوري را به شغل و درآمد تبديل كرد .
18)    با انجام كارهاي عملي اعتماد به نفس دانش آموزان هنرستاني به مراتب بالاتر از دبيرستاني است.
19)    اميد به آينده در دانش آموزان هنرستاني بالاتر از دبيرستاني است.
20)    با گذرانده واحد كارورزي دانش آموزان هنرستاني٬ آمادگي بيشتري براي ورود به بازار كار دارند .
21)    يك دانش آموز هنرستاني مفهوم توسعه صنعتي را بهتر درك مي كند.
22)    تنوع بيشتر دروس در هنرستانها كه باعث خستگي و دلزدگي كمتر دانش آموزان مي شود.
23)    بيشتر ساعات درسي هنرستانها عملي مي باشد.
24)    دانش آموزان هنرستاني بعد از فارغ التحصيلي مي توانند از وام هاي خود اشتغالي استفاده و وارد بازار كار شوند.
25)    دانش آموزان هنرستاني از بدو ورود به كلاسهاي اختصاصي و كارگاهي در ذهن خود شغل آينده را پيش بيني كرده و براي آينده در زمان تحصيل برنامه ريزي مي نمايند.
26)    علم و فن آوري در هنرستانها باعث بروز شغل هاي جديد در جامعه مي شود.
27)    مراكز آموزش عالي دردانشگاهها نمي توانند تمامي مهارتهاي لازم را بصورت كامل در زمان تحصيل به دانشجويان ارائه نمايند. ولي دانش آموزان هنرستاني باتوجه به مستمربودن آموزش مهارتها درزمان تحصيل با اعتماد به نفس و روحيه بيشتري واردبازار كار ميشوند.
28)    هنرستانها عامل مهمي در ايجاد تحول كمي وكيفي وطراحي توليدات مورد استفاده صنايع داخلي با طرح هاي ابداعي خود ميتوانند باشند.
29)    دروس نهائي دانش آموزان هنرستاني نسبت به دبيرستاني كمتر است.
30)    دانش آموزان هنرستاني با حداقل امكانات مي توانند حداكثر كارايي و درآمد زايي را داشته باشند.
31)    دانش آموزان هنرستاني خود باوري بالاتري دارند.
32)    پيشرفت هركشور به پيشرفت صنعت بستگي داردكه دانش آموزان هنرستاني يكي از نقش آفرينان وتأثيرگذاران صنعت هركشوري محسوب ميشوند.
33)    و ..