نمونه سئوالات پایه دوازدهم رشته کامپیوتر

نمونه سئوالات اخلاق حرفه ای

نمونه سئوالات اخلاق حرفه ای پایه دوازدهم [embeddoc url=”https://daneshrayaneh.sch.ir/wp-content/uploads/2022/06/نمونه-سوالات-اخلاق-حرفه-ایی-هر-5-پودمان-min.pdf” download=”all” viewer=”google”]

سئوالات شبکه

نمونه سئوالات شبکه -پودمان 4و5 -دکتر مطلبی [embeddoc url=”https://daneshrayaneh.sch.ir/wp-content/uploads/2022/05/networkdf_compressed.pdf” height=”1500px” download=”all” viewer=”google”]

سلامت و بهداشت

نمونه سئوالات سلامت و بهداشت – پایه دوازدهم [embeddoc url=”https://daneshrayaneh.sch.ir/wp-content/uploads/2022/05/سلامت-و-بهداشت-min.pdf” download=”all” viewer=”google”]

سئوالات درس آمادگی دفاعی

نمونه سوالات درس آمادگی دفاعی

درس تجارت الکترونیک (2)

نمونه سئوالات درس تجارت الکترونیک بخش (2) -پایه دوازدهم [embeddoc url=”https://daneshrayaneh.sch.ir/wp-content/uploads/2022/05/tejarat2.pdf” download=”all” viewer=”google” cache=”off”]

درس تجارت الکترونیک (1)

نمونه سئوالات درس تجارت الکترونیک
استاد رفیع زاده