مهارت طراحی وب

آموزش درس مهارت طراحی وب در هنرستان دانش رایانه از سایر مدارس و هنرستانها کاملا استثناء میباشد. در این هنرستان درس طراحی و برنامه نویسی مبتنی با سرفصل مدرک کارشناشی ارشد مایکروسافت تدریس میشود و همینطور از آخرین تکنولوژی و متدها و سبکهای طراحی در این حیطه استفاده شده . تمام نرم افزارها و تکنکیهای…