تغییر رشته

امیرحسین جیران زاده یکی از دانش آموزان موفق هنرستان دانش رایانه میباشد که از رشته علوم تجربی با معدل بالا به رشته کامپیوتر تغییر رشته داده است . امیرحسین هدف اصلی خود را از این تصمیم مهارتی و عملی بودن تمام دروس کامپیوتر میداند که با یادگیری آن در کمترین زمان میتواند وارد بازار کار…