دریافت لوح تقدیر از رئیس جمهور و رئیس سازمان

مکان شما:
رفتن به بالا