هنرستان دانش رایانه موفق شده با تلاش و پشتکار هنرجویان و همینطور  اساتید و مدیریت هنرستان ، به دریافت رتبه  منتخب نهمین نمایشگاه دست سازهای هنرجویان هنرستان دست پیدا کند