افتخارات هنرستان در سطح استان و کشوری

هنرستان هوشمند دانش رایانه مفتخر به دریافت لوح تقدیر از رئیس جمهور وقت و رئیس سازمان و همینطور مفتخر به  نشان رتبه اول استانی در طرح  پرسش مهر  میباشد

پزشکان بیمارستانی

برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه.

پزشکان متخصص اطفال

متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد در این صورت می توان.