نمونه سئوالات کاربرد فناوریهای نوین

نمونه سئوالات کاربرد فناوریهای نوین [embeddoc url=”https://daneshrayaneh.sch.ir/wp-content/uploads/2022/06/نمونه-سوالات-درس-فناوریهای-نوین-پودمان-4و5-1-min.pdf” download=”all” viewer=”google”]

درس انسان ومحیط زیست

نمونه سوال درس انسان ومحیط زیست [embeddoc url=”https://daneshrayaneh.sch.ir/wp-content/uploads/2022/05/نمونه-سوال-درس-انسان-ومحیط-زیست-min.pdf” height=”100%” download=”all” viewer=”google”]

تفکر و سواد رسانه ی

نمونه سئوالات تفکر و سواد رسانه ای – آقای محمد راد [embeddoc url=”https://daneshrayaneh.sch.ir/wp-content/uploads/2022/05/سواد-رسانه-ی.docx” download=”all” viewer=”google”]

نمونه سئوالات درس شیمی

نمونه سئوالات درس شیمی پایه یازدهم پودمان 4و5 – استاد علی اکبر شریفی

سئوالات درس کارآفرینی

نمونه سئالات درس کارآفرینی پایه یازدهم -استاد علی اصغر شریفی