نمونه سئوالات کاربرد فناوریهای نوین

نمونه سئوالات کاربرد فناوریهای نوین

درس انسان ومحیط زیست

نمونه سوال درس انسان ومحیط زیست

تفکر و سواد رسانه ی

نمونه سئوالات تفکر و سواد رسانه ای – آقای محمد راد

نمونه سئوالات درس شیمی

نمونه سئوالات درس شیمی پایه یازدهم پودمان 4و5 – استاد علی اکبر شریفی

سئوالات درس کارآفرینی

نمونه سئالات درس کارآفرینی پایه یازدهم -استاد علی اصغر شریفی